Ranking

Ranking


Rankingen benyttes til klasseinndelingen i konkurranser. Med handicap lavere enn 8 så spiller man i A-klassen og med handicap høyere enn 8 så spiller man i B-klassen. Det er den først ranking pr år som gjelder for hele sesongen.