Om forbundet

NMF


Norges Minigolf Forbund (NMF) ble stiftet i 1985 og er et særforbund for minigolfsporten i Norge.


NMF er medlem av World Minigolf Sport Federation (WMF) og European Minigolf Sport Federation (EMF).


Minigolf er en sport for alle, uansett alder og fysisk form. Det er viktig å ha tålmodighet, konsentrasjonsevne, og ballfølelse.

Minigolf er en konsentrasjonssport og kan sammenlignes med biljard, der man må ha veldig nøyaktige treff på kulene.

Mange mener at minigolf er en vitenskap, og det er langt på vei riktig. De aktives utstyr består av en kølle og flere baller.

Denne sporten er veldig utbredt i Europa, der Tyskland, Sverige og Østerrike er blant de beste landene.

Ukjent for de fleste arrangeres Nordisk Mesterskap, Europamesterskap, Verdensmesterskap og Europa-Cup i minigolf, som også Norge deltar i.


LOVER & REGLER

Lover for NMF

Spille- og baneregler skal følge WMFs internasjonale regler

STYRET

MEDLEMMER

GODKJENTE BANER