Seriespill 2021 Runde 2 - Halden EB


Main page | Result | Matches | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Kjell Nyhus, Tøyen BGCR1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pinnebane2 2 2 1 2 1
2Dobbelkul1 2 1 2 1 2
3Lyn1 1 2 1 2 2
4Passage2 1 1 4 1 2
5Klack uten hinder1 2 1 1 1 1
6Vindu2 2 1 4 2 3
7Salto2 1 1 1 2 1
8Enporter1 2 1 1 1 1
9V - hinder1 1 1 1 1 1
10Rør3 4 1 1 1 2
11Liggende koner2 2 2 2 2 2
12Vulkan1 1 1 1 1 1
13Bro2 1 2 1 2 2
14Snegle2 1 1 2 1 1
15Rakbane uten hinder1 2 2 1 2 1
16Midtkul1 1 1 1 1 1
17Vinkel1 1 1 2 1 1
18Labyrint1 1 1 1 1 1

Sum 27 28 23 28 25 26
Average: 26,2
Total result: 157

Main page | Result | Matches | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info